BACK
15 marca 2017

SID z certyfikatem „SAP Partner Center of Expertise”.

W lutym 2017 roku SID otrzymał certyfikat SAP Certified Partner Center of Expertise (PCOE).

Zakończony sukcesem audyt recertyfikujący potwierdził wysoką jakość naszych usług, świadczonych w ramach SAP Enterprise Support.

 

Audytorzy SAP dokonali cyklicznego przeglądu organizacji serwisowej SID pod względem spełniania restrykcyjnych wymagań technicznych i organizacyjnych związanych ze świadczeniem usług serwisowych SAP dla klientów.

W ramach audytu zostały skontrolowane: infrastruktura sprzętowa SID, procedury obsługi zgłoszeń, działanie infolinii, kompetencje pracowników w zakresie posiadanych certyfikatów, system do obsługi zgłoszeń, funkcjonowanie zdalnych połączeń do systemów klientów oraz rozwiązania do monitorowania systemów klientów (EWA). Audyt potwierdził nasze wysokie kwalifikacje i jest dla klientów gwarancją, że nasza organizacja serwisowa spełnia najwyższe wymagania SAP, niezbędne do świadczenia usług SAP Enterprise Support.

 

Warto podkreślić, że SID oferuje swoim klientom również takie usługi jak Wsparcie Aplikacyjne, Utrzymanie Technologiczne oraz Administrację Systemami SAP Klienta.