BACK
13 maja 2015

SAP Technology Day

13 maja 2015 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja SAP Technology Day organizowana przez SID i SAP we współpracy z Huawei. Było to inspirujące spotkanie skierowane do osób interesujących się nowymi technologiami SAP, które zmieniają podejście do IT. 

Nowoczesne technologie drogą do uproszczenia biznesu
Wrocław, 13 maja 2015 r, Hotel Radisson

Podczas konferencji można było poznać szerokie możliwości nowoczesnej platformy in-memory SAP HANA – od analityki czasu rzeczywistego, przez bazy grafowe oraz predykcję, środowisko do wytwarzania aplikacji, kończąc na platformie pod aplikacje biznesowe SAP.

Pokazaliśmy jak ENERGA i PGE poprawiły doświadczenie użytkowników z pracy z systemem SAP i jak osiągnęły wymierne korzyści finansowe wykorzystując portal oparty o platformę SAP NetWeaver, unifikując interfejs użytkownika końcowego, upraszczając zadania samoobsługowe.
Zaprezentowaliśmy jak tworzyć bezpieczne środowiska dla aplikacji biznesowych SAP i jak je wirtualizować.

Po części merytorycznej zaprosiliśmy uczestników na rejs statkiem po Odrze. W miłej i swobodnej atmosferze kontynuowaliśmy rozmowy merytoryczne, wymienialiśmy się doświadczeniami.

W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy i kierownicy IT, osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektów i utrzymanie SAP oraz inne osoby, którym problematyka IT jest bliska sercu.

Po wakacjach zapraszamy na drugą edycję konferencji!