Polityka Prywatności

§1. Postanowienia ogólne

SID Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-697) przy Al. Jerozolimskich 65/79, REGON: 141040289 udostępnia Użytkownikom strony internetowej www.sidgroup.pl należącej do SID, Politykę prywatności w celu poinformowania o celach zbierania danych osobowych oraz o działaniach z nimi związanymi, to jest ich gromadzeniu i wykorzystaniu.

W tej Polityce “dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio.

Podając swoje dane osobowe na stronie www.sidgroup.pl, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez SID w sposób opisany w niniejszej Polityce.

Poprzez „Usługę” należy rozumieć usługi realizowane w ramach Serwisu tj.:

 • zapisanie do Newslettera,
 • wysyłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy,
 • rejestrację i logowanie w serwisie,
 • przesyłanie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji. 

 

§2. Administrator danych osobowych oraz inspektor ochrony danych 

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usług zawartych na stronie internetowej jest SID Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, REGON: 141040289 (zwany dalej „SID”).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Adrian Lapierre, z którym można skontaktować się poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

§3. Zakres danych osobowych i ich przetwarzania

Stronę internetową SID można oglądać bez potrzeby zostawiania danych osobowych w ograniczonym zakresie. W celu uzyskania dostępu do informacji przeznaczonych dla Zarejestrowanych Użytkowników należy zarejestrować się w Serwisie pozostawiając dane osobowe.

 

W ramach Serwisu dostępne są dwa rodzaje Użytkowników:

 • Użytkownik, przez co rozumie się osobę przeglądającą treści dostępne publicznie w Serwisie.
 • Użytkownik Zarejestrowany, to Użytkownik, który podczas procesu rejestracji pozostawił dane osobowe i po zalogowaniu w Serwisie ma udostępnione treści przeznaczone dla Użytkowników Zarejestrowanych.

Dane osobowe zostawiane są również w celu kontaktu z firmą SID.

W zakresie związanym z daną Usługą, SID może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika.

Wyrażenie przez Użytkownika zgody następuje poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury mającej na celu umożliwienie skorzystania z Usług.

 

Jednym ze sposobów przetwarzania danych osobowych jest tak zwane profilowanie. Polega ono na dostosowywaniu prezentowanych treści i ofert w oparciu o dane związane z zachowaniem Użytkowników Zarejestrowanych w systemie oraz tworzenie profili preferencji Użytkowników Zarejestrowanych. Dane przetwarzane są w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka.
Celem profilowania jest przedstawienie Użytkownikowi Zarejestrowanych ofert dostosowanych do jego preferencji, wynikających z jego zachowań w Serwisie. Użytkownik Zarejestrowany może zgłosić sprzeciw w zakresie zaprzestania profilowania, wysyłając oświadczenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres SID Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa . SID zobowiązany jest do odnotowania tego faktu w systemie teleinformatycznym Serwisu.

 

SID przetwarza Dane Osobowe w celu:

 • przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe i marketingowe w formie Newslettera SID pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 • Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, numer telefonu odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie w przeszłości.
 • Kontaktu telefonicznego, pocztowego lub poprzez pocztę elektroniczną pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ten kontakt, przesyłając jednocześnie CV bądź aplikację o pracę.

 

§4. Prawa użytkownika

 • Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługują następujące prawa, związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez SID dostępu do swoich danych
 • Prawo do sprostowanie, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • uprawnienia do złożenia wobec SID sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Realizacja powyższych uprawnień możliwa jest za pośrednictwem:

 

§5. Zasady bezpieczeństwa

Strona zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. SID zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Firmy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Administrator uprawniony jest do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
SID nie planuje przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
W celu realizacji ofert przedstawianych Użytkownikom oraz działania infrastruktury informatycznej i organizacyjne SID dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne,
 • dostawcom usług prawnych i doradczych.

 

§6. Cookies

SID. oświadcza, że na stronie www.sidgroup.pl , używamy cookies. Korzystając z tej strony internetowej, Użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej.
Pliki Cookies używane na stronie internetowej www.sidgroup.pl mogą być ustawione przez naszą witrynę lub przez witrynę strony trzeciej.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

 

Rodzaje wykorzystywanych przez SID, plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.,
 • „analityczne pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.


§7. Zmiana polityki prywatności
W związku z rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.sidgroup.pl/polityka-prywatnosci.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za ich pomocą i podobnych technologii w celach m.in. statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Więcej informacji > Ok