Niekwestionowany lider rozwiązań dla HR

HR w chmurze - SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors wyznacza kierunek na rynku rozwiązań HCM. To cały ekosystem, który wspiera organizacje przy planowaniu rozwoju i zwiększeniu efektywności działań pracowników. Aplikacja obejmuje szereg procesów, tj. ocena roczna pracownika, mierzenie realizacji ścieżki kariery, praca w zespole, rekrutacja, e-learning czy zarządzanie wynagrodzeniami. Dodatkowo, posiada zaawansowane rozwiązania do monitorowania i raportowania procesów oraz danych w obrębie HCM. Integracja systemu z mediami społecznościowymi skraca aplikującemu czas potrzebny na złożenie wniosku, co może przyczynić się do zwiększenia liczby kandydatów.

SAP SuccessFactors

nie wymaga dodatkowych inwestycji w infrastrukturę IT, gdyż bazuje na dedykowanych serwerach firmy SAP i wygodnym systemie abonamentowym.
To sprawdzona propozycja, która została zaprojektowana z myślą o szybkim i prostym procesie wdrożeniowym.

 

Wyzwania HR. Rzeczywistość managerów w zarządzaniu

 • Kadra pięciu pokoleń – jak spełnić ich oczekiwania?
 • Brak standaryzacji procesów HR i ich złożoność
 • Praca tymczasowa
 • Praca zdalna
 • Pozyskiwanie, a następnie zatrzymywanie pracowników o wysokich kwalifikacjach
 • Pracownicy z potencjałem i sukcesami – jak ich zidentyfikować oraz zarządzać w odpowiedni sposób?
 • Kluczowe stanowiska: związane z nimi cele vs osoby oraz ich zastępcy – czy zapewnią ciągłość w przypadku nieobecności?
 • Brak zaangażowania i duża rotacja pracowników
 • Rosnąc liczba regulacji prawnych w obszarze HR, a realne możliwości osób czy procesów

SuccessFactors w liczbach:

 • 46 mln użytkowników
 • ponad 6 tys. Klientów
 • ponad 80 krajów
 • 42 języki ( w tym polski)

Poznaj najpopularniejsze moduły SuccessFactors

SAP SuccessFactors Compensation (Zarządzanie Wynagrodzeniami)

Proste i efektywne planowanie wynagrodzeń, a dodatkowo – wszystkie informacje niezbędne do kompleksowego zarządzania procesami podwyżkowymi oraz premiowymi. Wspiera budowanie kultury organizacji, w której wysokość wynagrodzenia zależy od wyników; przy integracji z modułem zarządzania wydajnością pozwala uwzględnić cele, a następnie ich realizację w kalkulacji wysokości wypłat. Kluczowe elementy modułu wspierające proces można określić w następujących punktach:

 • budowanie prognoz i modeli wypłat premii,
 • tworzenie reguł walidacyjnych wypłat (min/max),
 • uwzględnienie czynników i dodatków (awansów/nagród/zmian wynagrodzenia podstawowego),
 • wsparcie procesu planowania ścieżkami akceptacji planów.

SAP SuccessFactors Performance and Goals (moduł celów i ocen)

Lider rozwiązań do zarządzania talentami. Umożliwia przejrzystą ocenę kompetencji oraz celów przez wszystkich uczestników procesu, wspierając przełożonych w przekazywaniu konstruktywnego feedbacku. Zwiększa wydajność i kompetencje managerów ukierunkowując ich na kaskadowe cele, które bezpośrednio przekładają się na wyniki biznesowe. Powyższe umożliwia sprawiedliwą ocenę kompetencji w modelu spójnym dla całej organizacji.
Podczas oceny okresowej standardowe funkcjonalności modułu dodatkowo zdejmują ciężar z managerów i działów HR. Umożliwia to dostępna automatyzacja:

 • celów grupowych/zespołowych,
 • kaskady celów,
 • uspójnionych ścieżek akceptacji oraz map przesyłania formularzy i wydajności,
 • wypracowanego przez SF modelu kompetencji.

Buduje zaangażowanie i ukierunkowuje pracowników ku odpowiednim celom, daje wgląd w informację zwrotną na temat wydajności i realizacji celów. Wspiera budowanie kultury wynagrodzenia opartej na wydajności za pomocą integracji z modułem wynagrodzeń.

SAP SuccessFactors Employee Central (moduł kadrowy z samoobsługą)

Wprowadzenie oraz zmiana danych została przeniesiona z działu HR na pracowników i ich przełożonych. W kompetencjach HR pozostaje kontrola danych, co umożliwiają raporty z workflow i śledzenie wprowadzanych zmian. Moduł prezentuje obraz, który pozwala na podejmowanie właściwych decyzji, zarządzanie zasobami, angażowanie pracowników i wzrost efektywności. Jednocześnie zapewnia zgodność z wymogami prawa oraz skuteczne świadczenie usług dla pracowników. Moduł jest dostarczany za pośrednictwem chmury i jest dostępny także przez urządzenia mobilne.
Employee Central jest odpowiednikiem SAP HCM w chmurze, jednak skupia się na samoobsłudze i zmniejszeniu obciążenia działu HR. W połączeniu z modułem Employee Central Payroll obsługuje całość procesów kadrowo – płacowych.

Główne elementy Employee Central obejmują:

 • zarządzanie danymi pracowników, w tym m.in. zdarzeniami kadrowymi, strukturą organizacyjną i wakatami
 • funkcje zarządzania czasem pracy i obecnościami, a wsparcie reguł biznesowych pozwala na automatyzację powtarzalnych/przewidywalnych czynności oraz zapewnia spójność danych.

SAP SuccessFactors Learning (Zarządzanie Szkoleniami)

System szkoleniowy SuccessFactors jest w tym zakresie rozwiązaniem, który cieszy się największą popularnością i uznaniem. Dzięki m.in. dostępności w chmurze, pozwala użytkownikom wchodzić w interakcję z programem szkoleniowym również na urządzeniach mobilnych. W przypadku ograniczonego dostępu do Internetu , aplikacja offline synchronizuje wyniki w momencie powrotu do sieci. Z kolei kompleksowe mechanizmy automatyzacji i aktualizacji szkoleń wymaganych przepisami prawa pozwalają odciążyć zespół od powtarzalnych czynności administracyjnych. To kompleksowe rozwiązanie szkoleniowe, obejmuje:

 • System zarządzania szkoleniami (LMS), czyli szkolenia prowadzone przez instruktora, e-learning, szkolenia w miejscu pracy, raporty, a także pulpity szkoleniowe
 • Automatyzację związaną ze szkoleniami wymagającymi powtórzenia (BHP i inne wymagane przez przepisy)
 • Zarządzanie zawartością szkoleniową – testami, ankietami, etc
 • SAP Jam Collaboration – Social learning wypracowany dzięki integracji z modułem społecznościowym
 • Szkolenia mobilne poprzez aplikację i szkolenia offline.
 • Analityka, która identyfikuje szkolenia w trybie jak, gdzie i dla kogo.

SAP SuccessFactors Onboarding

Strategiczne podejście do procesu wdrażania nowych pracowników. Bazuje na następujących założeniach:

 • więcej wskazówek dla managerów
 • bogate funkcje umożliwiające szybkie poznanie się oraz identyfikowanie z zespołem

Połączenie z HCM Suite i procesami do zarządzania talentami jest kluczowe. Pozwala przygotować pracownika na danym stanowisku poprzez zapewnienie koniecznych szkoleń, pozwoleń czy też uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji. W konsekwencji, ma to wpływ na zaangażowanie nowych osób, ich czas wdrożenia a następnie osiągnięcia odpowiedniej produktywności.
Do modułu należy także Offboarding - używany w przypadku rozwiązania stosunku pracy oraz Crossboarding – przydatny podczas zmiany w ramach organizacji.

SAP SuccessFactors Recruiting

Moduł łączy funkcje marketingu rekrutacji (przyciągnięcie / angażowanie) z kompleksowym zarządzaniem rekrutacją (ewaluacja / obsługa administracyjna), co bezpośrednio wpływa na efektywność procesu wyboru i zatrudniania najlepszych kandydatów.Integracja z najpopularniejszymi portalami rekrutacyjnymi, także polskimi, pozwala na wybór właściwych metod pozyskiwania pracowników.
Z kolei połączenie z pozostałymi modułami SuccessFactors umożliwia automatyzację czynności związanych z budową ofert, a dzięki konfigurowalnym ścieżkom akceptacji zapewnia zaangażowanie wszystkich niezbędnych uczestników.


SAP SuccessFactors Succession & Development

Efektywna realizacja celów biznesowych to także właściwe osoby na właściwych stanowiskach. Dynamiczny, kompletny, a także obiektywny obraz zasobów jest konieczny, by zidentyfikować, a następnie wyeliminować braki kompetencyjne. Zabezpiecza także nominacje kluczowych stanowisk w organizacji, które są szczególnie istotne w realizacji celów biznesowych na każdym poziomie przedsiębiorstwa.
Z kolei integracja z modułem szkoleń pozwala na zestawienie braków kompetencyjnych z obwiązującą ofertą szkoleń. A to pozwala na dodatkowe oszczędności i zwiększa lojalność pracowników, którzy mają przed sobą klarowny obraz ścieżek rozwoju wewnątrz organizacji.
Administratorzy mogą zbierać, agregować i porównywać dane nt. umiejętności, a także aspiracji pracowników - w ramach jednego, spójnego systemu.


SAP SuccessFactors Workforce Analytics

Jak inwestycje w rozwój talentów przekładają się na wyniki biznesowe, wpisują się w trendy HR czy też jaki mają wpływ na ryzyko. Prezentowane dane określają dynamikę i strukturę zasobów kierując uwagę na priorytetowe obszary. To pozwala odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące aktualnych wyzwań stojących przed organizacją. Niezwykle pomocne okazują się agregacje danych z różnych źródeł (ETP,CRM, dane finansowe), co umożliwia budowanie modeli analizy trendów.
Wofforce Analytics zapewnia:

 • dostęp do metryk i wskaźników opracowanych na podstawie rzeczywistych danych transakcyjnych,
 • bazę wstępnie zdefiniowanych kryteriów do analizy,
 • łatwiejszy dostęp do informacji zarządczej, a w razie potrzeby identyfikację części składowych przekładających się na te wskaźniki.

SAP SuccessFactors Workforce Planning

Moduł planowania zakłada tworzenie symulacji i prognoz w celu wsparcia analizy strategicznej w oparciu o implikacje finansowe poszczególnych wariantów jak i ich wpływ na potrzeby zasób pracowniczych. Pozwala na zdefiniowanie i wykluczenie rozbieżności między aktualnymi, a także przyszłymi potrzebami opartymi na zbudowanych modelach . W tym m.in. skuteczną realizację strategii i zarządzania istotnymi grupami ryzyk, które są ściśle powiązane z deficytami talentów oraz zmianą struktury wiekowej pracowników.
Dzięki temu, organizacja zyskuje pewność, że w określonym czasie dysponuje zasobami posiadającymi właściwe kompetencje i umiejętności, co pozwala na skuteczną realizację strategii.
Zaawansowane funkcje modelowania tj. stan zatrudnienia, wskaźniki rotacji, wiek emerytalny, dane kosztowe umożliwiają opracowanie właściwego programu HR.

SAP Jam

To bezpieczna współpraca społeczności biznesowej w ramach aplikacji, mobilnie lub na platformie SAP Jam. Idealnie wpisuje się w trendy Social Media, przenosząc kluczowe funkcjonalności do komunikacji biznesowej. Rozwiązanie łączy klientów, partnerów oraz współpracowników. Zapewnia dostęp do informacji, materiałów i procesów, by mogli sprawnie rozwiązywać biznesowe wyzwania oraz osiągać pożądane rezultaty. Poprzez SAP Jam przedsiębiorstwo ma możliwość wzbogacenia współpracy sprzedaży, HR, marketingu i innych obszarów. Dzięki temu, procesy zostają skrócone, przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania oraz efektywności komunikacji.


Aplikacja SuccessFactors nie wymaga dodatkowych inwestycji w infrastrukturę IT, gdyż bazuje na dedykowanych serwerach firmy SAP oraz wygodnym systemie abonamentowym. To sprawdzona propozycja, która została zaprojektowana z myślą o szybkim i prostym procesie wdrożeniowym.

Wybierz model wdrożeniowy, który odpowiada Twoim potrzebom:
 Model Full cloud HCM (Employee Central + Employee Central Payroll + Zarządzanie talentami – w chmurze)
 Model hybrydowy (SAP HCM w wersji on-premise + Zarządzanie talentami w chmurze)


Obecnie, zespół SID realizuje kompleksowe, bo obejmujące aż 10 modułów wdrożenie SAP SuccessFactors. To premierowe w tej skali przedsięwzięcie na polskim rynku. Jednocześnie projekt zostanie rozszerzony o S4TIME - autorskie rozwiązanie SID.

Powiązane produkty

Operacyjny HR

Czy też uważasz, że Dział Personalny potrzebuje profesjonalnych narzędzi, by sprawnie wspierać managerów w zarządzaniu pracownikami i dokonywać trafnych analiz? Zaprojektuj kompleksowo strukturę procesów oraz działań HCM. Elastyczny, modułowy system umożliwi dopasowanie funkcjonalności do potrzeb każdego działu HR.

Doradztwo HCM

Doradzamy nie tylko w obszarze nowych technologii. Skorzystaj z naszej oferty konsultingu HCM. W wyniku naszej analizy, otrzymasz możliwość optymalizacji swoich procesów HR, lepiej dopasujesz ofertę szkoleniową, a ocena roczna pracownika będzie transparentna i efektywna.

S4TIME

Poznaj nasze autorskie rozwiązanie umożliwiające kompleksową obsługę czasu pracy, ocenę roczną pracownika, zarządzanie kosztami w projektach, rejestrację oraz śledzenie zadań przypisanych do zasobów. Zarządzaj czasem. Zwiększaj efektywność firmy!

Strategiczny HR

Jak wykorzystać potencjał pracowników oraz efektywnie planować wszystkie działania w obszarze HCM, by szybko podjąć właściwe decyzje? Poznaj korzyści użytkowania rozwiązań SAP HR.

Powiązane produkty

S4TIME

Poznaj nasze autorskie rozwiązanie umożliwiające kompleksową obsługę czasu pracy, ocenę roczną pracownika, zarządzanie kosztami w projektach, rejestrację oraz śledzenie zadań przypisanych do zasobów. Zarządzaj czasem. Zwiększaj efektywność firmy!

Więcej >

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz firmy, która doradzi w wyborze odpowiedniego rozwiązania, a następnie zrealizuje projekt? Uzupełnij poniższy formularz, by umówić się z naszym ekspertem.

Powiązane produkty

S4TIME

Poznaj nasze autorskie rozwiązanie umożliwiające kompleksową obsługę czasu pracy, ocenę roczną pracownika, zarządzanie kosztami w projektach, rejestrację oraz śledzenie zadań przypisanych do zasobów. Zarządzaj czasem. Zwiększaj efektywność firmy!

Więcej >

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za ich pomocą i podobnych technologii w celach m.in. statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Więcej informacji > Ok