Rachunkowość majątku trwałego (FI-AA)

Asset Management

Efektywne zarządzanie składnikami majątku trwałego umożliwia dedykowany moduł w systemie SAP ERP.  Dzięki jego integracji z systemami Rachunkowości finansowej, Controllingu i Logistyki firmy mają możliwość zarówno kontroli jak i wykorzystania aktywów.

Moduł Majątku Trwałego w SAP

oznacza dostęp do wszystkich informacji – od stanu ilościowego, wartościowego, przez dane o amortyzacji po dane dla użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych.

Rachunkowość majątku trwałego (FI-AA)

W Księdze Pomocniczej Księgi Głównej w module Zarządzania Majątkiem Trwałym FI-AA to systemowa ewidencja majątku trwałego, który jest podzielony na grupy dopasowane do potrzeb Klienta. Wśród nich znajdują się m.in. środki trwałe wg ich klasyfikacji, wartości niematerialne i prawne, a także majątek finansowy wg pozycji w bilansie.
Każdy element majątku trwałego jest tworzony zarówno w grupie jak i jednostce gospodarczej. Dzięki temu, Klient może analizować dane w całej grupie kapitałowej czy dla wybranych jednostek. 
Umieszczenie informacji o środkach trwałych w Księdze Pomocniczej umożliwia odzwierciedlenie szerokiego zakresu informacji w systemie, w rekordzie danych podstawowych, który posiada również funkcje kartoteki. Do dyspozycji użytkowników oddano kilka setek pól, w tym dla danych dotyczących przypisania organizacyjnego, reguł rozliczenia, ubezpieczeń, leasingu, własności, dostawcy, reguł wyceny i wielu innych. Dodatkowo, dla skomplikowanych środków trwałych system umożliwia utworzenie tzw. numerów nadrzędnych oraz podrzędnych. To z kolei pozwala na precyzyjne odzwierciedlenie struktury środka trwałego oraz ewentualne odrębne zarządzanie poszczególnymi jego częściami.

Podstawowe funkcje programu:

 • Prowadzenie ewidencji - środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych, niskocennych składników majątku trwałego, majątku finansowego i inwestycji,
 • Równoległa wycena majątku trwałego dla potrzeb: bilansowych, ubezpieczeń podatkowych, holdingu (np. w walucie równoległej) , kalkulacyjnych,
 • Obliczanie i księgowanie amortyzacji kosztów trwałych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, przepisami podatkowymi oraz wewnętrznymi przepisami firmy (moduł jest w pełni zintegrowany z systemem rachunkowości zarządczej).

Integracja SAP ERP umożliwia aktualizację sprawozdawczości finansowej w czasie rzeczywistym. Procesy gospodarcze w zakresie logistyki (np. przyjęcie materiału) natychmiastowo wywołują księgowania (zgodnie z zasadami prawa handlowego i podatkowego), a informacje są gotowe do przetwarzania tuż po ich zaksięgowaniu.

Prosta i wygodna obsługa

Korzystanie z systemu jest prostsze dzięki zastosowaniu szeregu mechanizmów wspierających wprowadzanie danych, również przez użycie predefiniowanych ról dla użytkowników wykonujących poszczególne zadania (np. Samodzielna Księgowa Majątku trwałego, Księgowa – Rozliczenia inwestycji, Kontroler środków trwałych, itd.). Uprawnienia bazują na scenariuszach biznesowych z możliwością zdefiniowania ról, a także tworzenia lub dzielenia grup.

Amortyzacja

W SAP ERP obliczysz amortyzację wg wybranych metod tj.:

 • liniowa od wartości początkowej lub z rozdziałem wartości pozostałych
 • liniowa z rozdziałem wartości pozostałej
 • degresywna z/bez przestawienia
 • degresywna geometryczna oraz arytmetyczna
 • naturalna
 • ręczna – rodzaj amortyzacji umownej, w której są określane kwoty amortyzacji do zaksięgowania w poszczególnych okresach
 • metody specjalne (np. stopa procentowa w okresie preferencyjnym)

Operacje gospodarcze na składnikach majątku trwałego

Korzystając z dedykowanych funkcji, użytkownicy mogą wykonać następujące operacje:

 • przychody i rozchody,
 • przeksięgowania,
 • amortyzacje (planowe, ręczne, nieplanowe, specjalne),
 • anulowanie odpisów,
 • przeniesienie rezerw,
 • zaliczki,
 • przeszacowania,
 • ewidencja leasingu. 

Zdefiniowane w SAP ERP operacje korzystają z księgujących automatów, co znacznie usprawnia codzienną pracę z systemem, a jednocześnie ogranicza ew. pomyłki.

Masowe zmiany

SAP ERP oferuje funkcjonalność zmian dla dużej liczby składników. W zmianach masowych wyróżniamy: wprowadzanie zmian w rekordach danych podstawowych (np. MPK-ów), likwidację oraz sprzedaż składników.
Dodatkowo, definiując samodzielnie reguły substytucji, użytkownicy mają możliwość utworzenia innych, dodatkowych masowych zmian. Ich zastosowanie ma znacznie ogranicza czas operacji, gdyż użytkownicy nie muszą wykonywać wielokrotnych powtórzeń, osobno na każdym składniku.

Symulacje

 • dla pojedynczych, wybranych lub wszystkich składników
 • w wybranym okresie
 • w formie raportów
 • z uwzględnieniem inwestycji do rozliczenia na środki trwałe we wskazanym przedziale czasowym

W rezultacie, można uzyskać tzw. warianty symulacji do analiz uwzględniających zmianę kluczy amortyzacji.   
Ponadto, SAP ERP udostępnia transakcję wyświetlania wartości zaksięgowanych, planowanych czy też operacji dla pojedynczego składnika. Dodatkowo, użytkownicy mają do dyspozycji symulację amortyzacji i/lub wartości składnika pod wpływem zmian parametrów amortyzacji i/lub wprowadzenia operacji gospodarczej bez księgowania.

Dokumenty zmian

Pełny rejestr zmian danych nt. środków trwałych, z możliwością odczytu archiwalnych wartości pól, wraz z datą zmian oraz danymi użytkownika.

Obszary wycen

Ich celem jest równoległa wycena majątku trwałego dla określonych potrzeb, w tym wycen: potrzeb bilansu, podatkowej, kalkulacyjnej, grupy kapitałowej w walucie lokalnej lub grupy.

Obszar wyceny definiuje m.in.:

 • wartości obsługiwane w danym obszarze (wartość początkowa, amortyzacja zwykła, amortyzacja nieplanowana, amortyzacja specjalna, odsetki itd.)
 • parametry aktualizacji wartości w danym obszarze. 

System umożliwia także utworzenie tzw. obszarów pochodnych, a podczas konfiguracji użytkownik wskazuje, z których obszarów wartości będą księgowane na kontach (Księgi Głównej, pozabilansowych), gdy inne mają charakter informacyjny i nie będą księgowane.

Przeszacowanie

 • INDEKSOWE – wartość jest obliczana na podstawie indeksu odnoszącego się do lat poprzednich, zazwyczaj wykorzystywana w obszarach kalkulacyjnych;
 • W BILANSIE – obliczana na podstawie zdefiniowanych algorytmów, co stwarza możliwość przygotowania dowolnej, pożądanej metody przeszacowania.

Inwentaryzacja

SAP ERP w module Zarządzania Majątkiem Trwałym udostępnia możliwość wydrukowania arkuszy inwentaryzacyjnych wg układu określonego przez tzw. klucz sortowania. Informacje zawarte w arkuszach są określane podczas konfiguracji oraz mogą zawierać m.in. odniesienia do dokumentacji, dane kontrahenta używającego środka trwałego, kod paskowy numeru inwentarzowego. Można również wygenerować plik w formacie dostosowanym do wymogów urządzenia obsługującego czytnik kodów paskowych. 
System umożliwia prowadzenie pełnej inwentaryzacji okresowej, fragmentarycznej lub uproszczonej – w rekordzie danych podstawowych znajduje się data ostatniej inwentaryzacji oraz pole przeznaczone do oznaczenia składników, które powinny być ujęte w kolejnej inwentaryzacji.

Raportowanie

SAP ERP to wyjątkowo szerokie możliwości raportowania. Poza standardowymi raportami, jest wiele możliwości definiowania własnych raportów, a także tzw. zapytań ad-hoc, które pozwalają na przeprowadzenie skomplikowanych analiz.  System raportowy jest zintegrowany z MS Excel.

Powiązane produkty

Internet of Things

Internet rzeczy dostarcza dużych ilości danych – czy jest możliwe wykorzystanie tych danych w biznesie i jak odnaleźć wartość w epoce renesansu cyfrowego?

Zintegrowane planowanie biznesowe

Zmniejsz koszty produkcji, zakupów, sprzedaży i dystrybucji przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu obsługi klientów.

Łańcuch dostaw i produkcja

Nie wiesz, jak efektywnie zoptymalizować proces zarządzania łańcuchem dostaw? Potrzebujesz rozwiązania, które zautomatyzuje proces planowania i zarządzania produkcją? Skoncentruj się na konkretnych korzyściach biznesowych!

Powiązane produkty

SID MSSF 16

Przygotuj się na zmiany. Zaimplementuj nowy standard sprawozdawczy w ramach aplikacji SAP. Z SID MSSF 16 zminimalizujesz ryzyko i ograniczysz koszty.

Więcej >

Consulting

Kompletny zakres analiz (np. bezpieczeństwa, wydajności czy architektury danych), migracje oraz rekomendacje/optymalizacje w zakresie wykorzystania licencji SAP – poznaj możliwości pakietu SID Consulting.

Więcej >

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz firmy, która doradzi w wyborze odpowiedniego rozwiązania, a następnie zrealizuje projekt? Uzupełnij poniższy formularz, by umówić się z naszym ekspertem.

Powiązane produkty

SID MSSF 16

Przygotuj się na zmiany. Zaimplementuj nowy standard sprawozdawczy w ramach aplikacji SAP. Z SID MSSF 16 zminimalizujesz ryzyko i ograniczysz koszty.

Więcej >

Consulting

Kompletny zakres analiz (np. bezpieczeństwa, wydajności czy architektury danych), migracje oraz rekomendacje/optymalizacje w zakresie wykorzystania licencji SAP – poznaj możliwości pakietu SID Consulting.

Więcej >

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za ich pomocą i podobnych technologii w celach m.in. statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Więcej informacji > Ok