BACK

SAP SCM

SAP SCM (Supply Chain Management) to systemy klasy APS (Advanced Planning System) do zaawansowanego planowania i optymalizacji łańcucha dostaw.

Składają się na niego trzy podstawowe funkcjonalności:

planowanie popytu,

planowanie zapasów w sieci dystrybucyjnej,

planowanie i harmonogramowanie produkcji.

Dzięki użyciu zaawansowanych funkcji planistycznych klienci mogą zoptymalizować łańcuch dostaw, w wyniku czego mogą znacznie obniżyć koszty operacyjne.

Zastosowanie SAP SCM oraz modułu do zaawansowanego planowania i optymalizacji APO pozwala realizować projekty w obszarze planowania i optymalizacji na najwyższym poziomie. Jest to możliwie dzięki synergii – eksperckiej wiedzy biznesowej połączonej ze znajomością najnowszych technologii IT.

 

W efekcie osiągamy:

Redukcję kosztów:

  • zmniejszenie poziomu zapasów
  • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów (maszyn, urządzeń, ludzi)
  • skrócenie cyklu planowania
  • minimalizację czasów przezbrojeń
  • eliminowanie przestojów na produkcji wynikających z braków materiałowych
  • zmniejszenie poziomu odpadów

Zwiększenie przychodów:

  • poprawę poziomu obsługi klienta

Zmniejszenie czasu realizacji zleceń klientów