Konsultant serwisowy SAP BASIS

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Zakres obowiązków:

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 

W zamian oferujemy:

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@sidgroup.pl

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

W przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez SID Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 65/79.”.

SID Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697, jako administrator danych w świetle art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), zw. dalej Ustawą, informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w CV i listach motywacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie. Podstawą podania danych jest art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zw. dalej K.P. W przypadku podania szerszego zakresu danych, niż podany art. 22¹ § 1 K.P. tj. imię (imiona)
i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), CV i listy motywacyjne, nie opatrzone klauzulą: „Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SID Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko”, nie będą rozpatrywane
i zostaną usunięte.