BACK
1 września 2014

Automatyzacja i optymalizacja procesów logistycznych

W dniu 11 września 2014 r. odbyła się konferencja Synergy Poland  na temat gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej. SidGroup był partnerem tego wydarzenia.

 

Spotkanie umożliwiło dyskusję i wymianę doświadczeń na temat możliwości zastosowania informatycznych systemów logistycznych w obszarach zamówień, magazynowania, dystrybucji i obsługi klienta. Głównym celem spotkania było przedstawienie możliwości zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez optymalizację procesów magazynowo-logistycznych i redukcję kosztów z nimi związanych.

 

Ze strony SID Group Michał Domolewski zaprezentował temat „Zaawansowane planowanie, analityka i optymalizacja łańcucha dostaw ” omawiając następujące zagadnienia:

Oferowane rozwiązania dedykowane dla logistyki
Planowanie i optymalizacja z wykorzystaniem SAP APO:

 • Planowanie popytu
 • Planowanie i optymalizacja kosztów w łańcuchu dostaw
 • Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Obsługa procesu VMI z wykorzystaniem SAP APO – omówienie przykładowego wdrożenia
Zaawansowana analityka – SAP HANA

„Wśród firm w Polsce na znaczeniu zyskują narzędzia klasy APS umożliwiające optymalizację planów produkcyjnych i dystrybucji, uwzględniające ograniczone zasoby dostępne w łańcuchu dostaw.

Równocześnie, dzięki wykorzystaniu technologii in-memory, na znaczeniu zyskują zaawansowane rozwiązania do analiz predykcyjnych, które ułatwiają firmom uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki odkrywaniu i przewidywaniu trendów w ich działalności. Oferowane przez SID rozwiązanie firmy SAP – SAP APO (Advanced Planning and Optimization) doskonale spełnia wymogi stawiane takim systemom.” – mówi Michał Domolewski, SAP Project Manager, SAP SCM Consultant at SID Group.

SAP APO umożliwia przygotowanie precyzyjnych planów popytu, planów dystrybucji, zaopatrzenia i produkcji. Pozwala  uwzględniać ograniczenia zasobów (maszyny, urządzenia, magazyny, ludzie). Ważną funkcją narzędzia jest  optymalizacja (np. kosztowa) z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów. „W kontekście rozwiązań informatycznych wspierających logistykę warto podkreślić znaczenie  SAP HANA” – mówi Jacek Bugajski, dyrektor SAP HANA Center of Excellence i Partner w SID Group.  Rozwiązanie to jest niezwykle efektywne ponieważ przetwarzanie odbywa się w pamięci komputera zapewniając  wysoką wydajność raportów, analizę zdarzeń w czasie rzeczywistym przy intuicyjnym i prostym zarządzaniu – dodaje Jacek Bugajski.

Podczas całej konferencji omówione zostały także następujące zagadnienia:

 • Optymalizacja załadunków i rozładunków w magazynie;
 • Wsparcie zarządzania magazynem na poziomie operacyjnym i zarządczym;
 • Ograniczanie kosztów związanych z magazynowaniem;
 • Zwiększenie wydajności magazynu i jego pracowników;
 • Skrócenie czasu kompletacji zamówień;
 • Zastosowanie technologii kodów kreskowych, RFID, DPM, systemy głosowe;
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw;
 • Przepływ towarów i zarządzanie procesami logistycznymi w rozproszonej i wielooddziałowej strukturze;
 • Zarządzanie flotą pojazdów, prowadzenie ewidencji pojazdów oraz kosztów transportu;
 • Audyt logistyczny skutecznym sposobem na określenie potencjału i potrzeb magazynu?;
 • Kontrola Track&Trace.

 

W konferencji wzięła udział kadra zarządzającą, dyrektorzy pionu logistyki i magazynów przedsiębiorstw dystrybucyjnych, spedycyjnych, a także produkcyjnych.