BACK

Migracje

Organizacjom, które chcą obniżyć koszty posiadania sprzętu czy bazy danych, planują wymianę serwerów, bądź wykorzystanie innowacyjnej technologii in – memory SAP HANA oferujemy usługę migracji całego środowiska.

Wiele zrealizowanych z sukcesem projektów migracji pozwoliło opracować autorską metodykę SID Safe and Rapid Migration. Usługa taka rozpoczyna się od szczegółowej analizy posiadanych zasobów oraz potrzeb biznesowych, której wynikiem jest koncepcja umożliwiająca przeprowadzenie całej migracji wraz z testami, kończąc na oddaniu całego środowiska użytkownikom końcowym.

Częścią oferty są migracje obecnych rozwiązań SAP (SAP ERP, SAP BW, SAP SCM i inne) na platformę SAP HANA. Dzięki tej usłudze można uzyskać nie tylko zwiększenie wydajności, ale także nowe funkcjonalności, szczególnie w obszarze analitycznym.

SID posiada największą liczbę referencji w obszarze SAP HANA w Polsce.