BACK

SID MSSF16 / IFRS 16

Wdrożenie nowego standardu sprawozdawczego w ramach aplikacji SAP

MSSF 16 dotyczy praktycznie wszystkich umów leasingu – od floty samochodowej, poprzez maszyny i urządzenia, aż po dzierżawę powierzchni oraz gruntów. Nowy standard, opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) będzie obowiązywał w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2019 r. W związku z koniecznością wprowadzenia wielu istotnych modyfikacji i poprzedzających je analiz – nadszedł czas by już rozpocząć prace nad jego wdrożeniem.

Nadchodzące zmiany wymuszają zmiany w procesach, wdrożenie nowych procedur i zasad kontroli, które umożliwią zbieranie danych o umowach leasingu – od ich identyfikacji, po późniejsze zmiany.

SID MSSF 16 to idealne narzędzie do analitycznej ewidencji prawa do użytkowania składnika aktywów, kont zobowiązań leasingowych, należności finansowych, przychodów oraz kosztów. Rozwiązanie oparte jest o standardową funkcjonalność wyceny bilansowej umów z modułu RE-FX, wykorzystując ponadto moduły FI-AA, FI oraz CO. Kluczem do zsynchronizowania organizacji z MSSF 16 są nie tylko usługi konsultingowe i dedykowane rozwiązania, ale także zespół konsultantów posiadających duże doświadczenie oraz merytoryczną wiedzę. Pomożemy nie tylko wdrożyć obowiązki sprawozdawcze wynikające z nowych standardów sprawozdawczości finansowej, ale również osiągnąć dodatkowe korzyści biznesowe. Doradzimy Państwu jak zmaksymalizować korzyści z zakupu licencji modułu RE-FX m.in. poprzez wykorzystanie funkcjonalności RE-FX do:

  • kompleksowej obsługi umów najmu obejmującej ofertowanie i fakturowanie,
  • pełnej i uporządkowanej ewidencji kosztów mediów i eksploatacji,
  • ewidencji umów ubezpieczeniowych,
  • kalkulacji podatków i opłat (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie i inne),
  • rezerwacji powierzchni dla celów wewnętrznych
  • korespondencji z kontrahentami.