BACK

SID MSSF16 / IFRS 16

Wdrożenie MSSF16 – nowego standardu sprawozdawczego w ramach aplikacji SAP (moduł RE-FI)

MSSF 16 dotyczy praktycznie wszystkich umów leasingu – od floty samochodowej, poprzez maszyny i urządzenia, aż po dzierżawę powierzchni oraz gruntów. Nowy standard, opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) będzie obowiązywał w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. W związku z koniecznością wprowadzenia wielu istotnych modyfikacji i poprzedzających je analiz – nadszedł czas by już rozpocząć prace nad jego wdrożeniem.

 

Nadchodzące zmiany wymuszają zmiany w procesach, wdrożenie nowych procedur i zasad kontroli, które umożliwią zbieranie danych o umowach leasingu – od ich identyfikacji, po późniejsze zmiany.

SID MSSF 16 to idealne narzędzie do analitycznej ewidencji prawa do użytkowania składnika aktywów, kont zobowiązań leasingowych, należności finansowych, przychodów oraz kosztów. Rozwiązanie oparte jest o standardową funkcjonalność wyceny bilansowej umów z modułu RE-FX, wykorzystując ponadto moduły FI-AA, FI oraz CO. Kluczem do zsynchronizowania organizacji z MSSF 16 są nie tylko usługi konsultingowe i dedykowane rozwiązania, ale także zespół konsultantów posiadających duże doświadczenie oraz merytoryczną wiedzę. Pomożemy nie tylko wdrożyć obowiązki sprawozdawcze wynikające z nowych standardów sprawozdawczości finansowej, ale również osiągnąć dodatkowe korzyści biznesowe. Doradzimy Państwu jak zmaksymalizować korzyści z zakupu licencji modułu RE-FX m.in. poprzez wykorzystanie funkcjonalności RE-FX do:

 • kompleksowej obsługi umów najmu obejmującej ofertowanie i fakturowanie,
 • pełnej i uporządkowanej ewidencji kosztów mediów i eksploatacji,
 • ewidencji umów ubezpieczeniowych,
 • kalkulacji podatków i opłat (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie i inne),
 • rezerwacji powierzchni dla celów wewnętrznych
 • korespondencji z kontrahentami.

Zmiany w ujmowaniu leasingu bezpośrednio przełożą się na procesy biznesowe, systemy informatyczne oraz środowisko kontroli wewnętrznej leasingobiorców.

 SID MSSF16 to kompleksowa obsługa umów obejmująca:

 • narzędzia do rozliczania umów leasingowych wg różnych standardów (GAAP, PSR i MSSF) ,
 • modyfikacje umów, których skutkiem są korekty zobowiązań i wartości aktywów z tytułu leasingu, analogicznie dla umów przychodowych po stronie leasingodawcy,
 • zarządzanie kontem „Rozliczenie leasingu”, obsługę subleasingu i fakturowania,
 • rozliczenia międzyokresowe,
 • raportowanie zgodne z wymaganiami standardu,
 • migrację umów leasingu z wykorzystaniem wybranej metody (kompletnej lub częściowej retrospektywnej),
 • pełną integrację z pozostałymi obszarami SAP.

SID posiada certyfikat SAP Recognized Expertise w obszarach Real Estate  i Financial Management – niezwykle istotne dla Klientów w kontekście wymagań MSSF16 / IFRS16, w których moduł SAP RE jest kluczowym elementem.

Zapytaj o SID MSSF16. Zminimalizuj ryzyko i ogranicz koszty. 

Jak w systemie SAP wykorzystać moduł RE-FX do ewidencji umów leasingowych zgodnie z MSSF16 i równolegle – z innymi standardami rachunkowości. Agnieszka Baran i Grzegorz Wojciechowski kompleksowo przedstawiają możliwości rozwiązania. Zapraszamy!

news@sidgroup.pl