BACK

Grywalizacja

Temat grywalizacji coraz częściej pojawia się w aspekcie działań biznesowych, w tym w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Dla pokolenia wchodzącego dziś na rynek pracy, dorastającego w epoce internetu i mediów społecznościowych chęć porównywania się, zdobywania osiągnięć jest częścią ich codziennego życia. Stworzenie im takiej możliwości w pracy prowadzi do podniesienia ich efektywności.

Ogromna wiedza ekspertów SID z obszaru HR, jak również znajomość technologii mobilnych pozwala na projektowanie rozwiązań angażujących pracowników, zawierających elementy grywalizacji, które wspomagają bardziej skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi.