BACK

Migracja

Organizacje, które chcą przenieść obecne rozwiązania do rozwiązania chmurowego mogą liczyć na pomoc firmy SID. Czy jest to pojedyncze środowisko czy cały landscape nasi konsultanci stworzą odpowiedni, bezpieczny plan migracji do chmury.

W celu obniżenia bieżących kosztów można rozważyć migrację środowisk rozwojowych i testowych, które nie są krytyczne z punktu widzenia biznesowego, a generują duże koszty jeżeli są obsługiwane w ramach organizacji.