BACK

Konsolidacja IT

Z rozwojem biznesu związane są często przejęcia innych podmiotów. W takich przypadkach konieczne staje się skonsolidowanie istniejących zasobów IT w celu optymalizacji działalności oraz obniżenia kosztów.

Posiadając doświadczenie w realizacji tego rodzaju projektów jesteśmy w stanie pokazać strategiczną ścieżkę jaką należy przyjąć przy konsolidacji systemów, jak również przeprowadzić taki proces.