BACK

Strategiczny HR

Oprócz rozwiązań przeznaczonych dla użytkowników końcowych w działach personalnych system SAP posiada następujące rozwiązania wspomagające strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim:

Workforce Planning – Planowanie prac

Personnel development – Rozwój pracowników

Compensation Management – Zarządzanie wynagrodzeniami

Personal cost Planning – Planowanie kosztów wynagrodzeń

Budget Management – Zarządzanie budżetem

Training and Event Management – Zarządzanie szkoleniami

 

Powyższe rozwiązania zaprojektowane zostały w celu zwiększenia wartości dodanej podczas użytkowania rozwiązań SAP HCM. Oferują one zwiększenie efektywności wykorzystania potencjału pracowników, planowania w obszarach wynagrodzeń, kosztów pracy i płacy. Pomagają lepiej dobierać ścieżki rozwoju, sukcesje, szkolenia do kwalifikacji i potencjałów posiadanych przez pracowników. Wszystko w przystępnej i elastycznej formie pozwalającej przygotowywać wiele planów, z których można wybrać ten, który w finalnej analizie okazuje się najlepszy i zostanie wdrożony w życie.

Efekty działań mogą być prezentowane w rozwiązaniach z obszaru Wizualizacji Danych (np. SAP BusinessObjects, SAP Lumira) oferując prostą i przejrzystą informację zarządczą.

Zespół SID posiada doświadczenie z tego zakresu zdobyte na ponad 20 projektach wdrożeniowych oraz kilkudziesięciu projektach wsparcia.