BACK

Produkty SID

Firma SID w zakresie produktów własnych w obszarze SAP HCM oferuje m.in. poniższe rozwiązania:

SID KCP Karta czasu pracy – Narzędzie przeznaczone do zdecentralizowanego prowadzania danych o czasie pracy oraz dekretacji kosztów pracy, wraz z opcją automatycznej kontroli poprawności danych i funkcją automatycznego generowania składników zależnych od czasy pracy.

SID PPE Pracowniczy program emerytalny – Umożliwia odwzorowania w systemie SAP wszystkich aspektów związanych z przynależnością pracownika do PPE – od przystąpienia do programu, poprzez zmiany jakie mogą nastąpić podczas uczestnictwa w PPE, aż po zakończenie uczestnictwa.

SID Pożyczki – Rozwiązanie umożliwiające kompleksową administrację procesem obsługi pożyczek ZFŚS, KZP lub dowolnych rozliczeń ratalnych pracowników lub osób dla których nie jest w systemie procesowana lista płac (np. emerytów).

SID Karta świadczeń socjalnych – Aplikacja umożliwia rozdzielenie procesu rejestracji świadczeń socjalnych od procesu naliczania listy płac. Dział płac ma możliwość automatycznego uwzględniania przychodów na dowolnych listach w zależności od własnego uznania (np. przychody pracowników i odpłatności na listach głównych, wypłaty zapomóg listami dodatkowymi).

SID Planowanie urlopów – Funkcjonalność modułu pozwala na efektywne działania związane z planowaniem i akceptacją urlopów poprzez bezpośrednią rejestrację w SAP HCM.

SID BHP – Odzież ochronna i robocza. Aplikacja umożliwia ewidencjonowanie i raportowanie danych oraz wspiera procesy z obszaru „Odzież ochronna i robocza” bezpośrednio w SAP ERP HCM. Rozwiązanie oparto o standardowe infotypy i obiekty SAP HCM, co gwarantuje pełną integrację z obszarem Zarządzania Kadrami oraz wykorzystanie systemu uprawnień.

SID E-PIT – Aplikacja umożliwia generowanie i elektroniczną wysyłkę do Urzędów Skarbowych deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R z wykorzystaniem szyfrowanego przekazu i podpisu elektronicznego. Dostarcza także elektroniczne archiwum dokumentów PIT.

SID HRTE – Aplikacja przeznaczona jest do kompleksowego wspierania testów rozwiązań SAP HCM, zarówno podczas wdrożeń jak i bieżącego utrzymania aplikacji.