BACK

SAP ERP

System SAP ERP stanowi podstawę do wspomagania działalności operacyjnej firmy.

Wspiera całokształt zarządzania finansami przedsiębiorstwa, kontrolingu, planowania produkcji, zarządzania łańcuchem dostaw, relacjami z klientami i dostawcami. Umożliwia zwiększenie wartości firmy, przy jednoczesnym podniesieniu jej efektywności.

SAP ERP wybierają dziś organizacje, które chcą mieć solidną podstawę do prowadzenia bieżącej działalności i jednocześnie móc rosnąć i rozwijać się osiągając przewagę konkurencyjną.

Najnowsza wersja rozwiązania SAP ERP – S/4 HANA działa całkowicie w pamięci operacyjnej na bazie platformy SAP HANA, dzięki czemu klienci mogą:

  • szybciej oraz łatwiej wdrażać rozwiązanie
  • wykorzystać przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika
  • osadzić analitykę na bazie ERP bez obciążania części transakcyjnej oraz bez dodatkowych baz danych

SID jako pionier rozwiązań opartych na SAP HANA w Polsce i Europie oraz doświadczony partner wdrożeniowy oferuje przeprowadzenie całościowego wdrożenia systemu klasy ERP od pokazania wartości biznesowej, stworzenia koncepcji biznesowej, realizacji, kończąc na wsparciu klienta po starcie produktywnym.