BACK

SAP CRM

Wyższa sprzedaż, lepsza jakość usług i większa efektywność działań marketingowych – SAP Customer Relationship Management (SAP CRM) oferuje funkcjonalności wspierające kluczowe procesy biznesowe wpływające bezpośrednio na wyniki finansowe:

Sprzedaż – rozwój i utrzymanie istniejących relacji z klientem poprzez planowanie, prognozowanie, zarządzanie terenową strukturą sprzedaży, bazą klientów i ich kontaktami, działaniami realizowanymi przez pracowników, zamówieniami klienta, konfiguracją produktów i ich cen

Usługi – wsparcie procesów sprzedaży usług poprzez zarządzanie umowami dotyczącymi świadczonych usług na zasadzie kontraktów usługowych wraz z możliwością zarządzania personelem i Centrum Obsługi Klienta.

Marketing – analiza, planowanie, rozwój i realizacja wszystkich działań marketingowych organizacji wykonywana w różnych kanałach interakcji z klientem

Współpraca z partnerami – zarządzanie relacjami z partnerami poprzez wzmacnianie ich pozycji względem konkurencji. Poprawa procesów marketingu, komunikacji i rekrutacji partnera, prognozowanie kanału sprzedaży partnerskiej wraz z zarządzaniem zleceniami partnera

Interaction Center – zmniejszenie kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu zysków działalności centrum interakcji z klientem w obszarach marketingu, sprzedaży i usług. Wsparcie strategicznych procesów telemarketingu, telesprzedaży, obsługi klienta, HR, IT Help Desk’u

Kanał WWW – realizacja procesów e-marketingu, e-sprzedaży i e-usług przy wsparciu funkcjonalności e-commerce oraz Web Analytics