BACK

SID RODO

Przygotuj swoją firmę na RODO. Skorzystaj z oferty usług audytorskich i konsultingowych, która kompleksowo dostosuje procesy w każdej organizacji do  Zarządzenia General Data Protection Regulation (GDPR).

WYSOKIE KOMPETENCJE. SZEROKA WIEDZA. BEZ RYZYKA.

  • Zainwestuj w zgodność, NIE NARAŻAJ utraty reputacji i nałożenia wysokich kar finansowych
  • Wprowadź procesy, które usystematyzują przetwarzanie danych osobowych – ZARZĄDZAJ ŚWIADOMIE.
  • Zdobądź wspólnie z zespołem unikalny know-how innowacyjnych, pewnych rozwiązań wspierających procesy bezpieczeństwa.
  • Zminimalizuj a nawet WYELIMINUJ RYZYKO kar finansowych bw zakresie zgodności z GDPR.
  • Nie twórz rozwiązań wyspowych na potrzeby GDPR. Udoskonalaj i optymalizuj by doprowadzić do pełnej zgodności z nowymi przepisami.

Punktem wyjścia jest gruntowana analiza i zrozumienie globalnych przepływów danych w organizacji, w szczególności procesów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Następnie, niezbędna jest lokalizacja punktów kontrolnych na celu sprawdzenie ich skuteczności w kontekście wymagań GDPR.

Weryfikacja zgodności o pierwszy etap, by zmierzyć się z wymaganiami GDPR, ktore będą obowiązywały od 25 maja 2018 r. Przeprowadzenie audytu, jak i rekomendacja wprowadzenia komplementarnych zmian wymagają szczególowej, praktycznej wiedzy nt. bezpieczeństwa, ochronie danych osobowych oraz umiejętności zarządzania wymagającymi projektami.

Stosowana przez SID metodologia prac, umożliwi nawet największym firmom implementację rozwiązań organizacyjnych, regulacyjnych, proceduralnych
i technologicznych, które na każdym etapie są konsultowane z Klientem. Dzięki temu,  końcowy efekt działań umożliwia spełnienie wymagań regulatora – skutecznie, kompleksowo i na czas.

SID RODO obejmuje:

  • przeprowadzenie audytu wraz z kompleksową oceną zgodności z nowymi regulacjami w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych
  • przygotowanie zestawu wszechstronnych rekomendacji działań, które zagwarantują funkcjonowanie organizacji w tym obszarze zgodnie z prawem. Wyczerpujący raport zawiera zalecenia podzielone na kategorie implementacyjne.
  • Implementację odpowiednich narzędzi zapewniających zgodność z wymaganiami GDPR
  • Proponowane przez SID podejscie, obok formalnej weryfikacji zgodnosci procedur wewn. Z wymaganiami prawa zakłada, weryfikację skuteczności a w razie potrzeby ‚zaproponowanie wdrożenia mechanizmów monitorowania zgodności z nowymi wymaganiami przetwarzania danych osobowych w kazdej organizacvcji.
  • Wdrożenie mechanizmow doskonalnenia procresów.

W sytuacjach, w których to będzie konieczne – nasi eksperci przygotują redakcję regulacji wewnętrznych oraz innych dokumentów. Celem jest uzyskanie treści zgodnych z wymaganiami prawa oraz ze stanem rzeczywistym. Ponadto, jeśli dobre praktyki oraz wzorce postępowań rynkowych nie zostały jeszcze zastosowane – nasi konsultanci wskażą możliwości optymalizacji wraz z uzasadnieniem.

W ramach SID RODO wchodzi także część związana z implementacją odpowiednich narzędzi, w szczególności z portfolio produktów SAP GRC.