BACK

GRC

Governance, Risk and Compliance – czyli jak wzmocnić biznes poprzez odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Odpowiednia przygotowana polityka zarządzania ryzykiem wspomaga menadżerów w podejmowaniu trudnych decyzji oraz przeciwdziała nadużyciom.

Zespół doświadczonych konsultantów firmy SID w zakresie GRC jest w stanie zintegrować odpowiednie narzędzia z istniejącymi procesami biznesowymi, dzięki czemu organizacja może w bardzo łatwy sposób obniżyć koszty oraz ochronić swoją reputację wraz z bezpieczeństwem finansowym. Posiadamy doświadczenie we wdrażaniu następujących rozwiązań:

SAP Access Control

SAP Fraud Management

SAP Process Control

SAP Audit Management

SAP Identity Management

SAP Risk Management